Série
(228)
product info

Solutions 3rd.Edition Maturita

So stopercentne novým obsahom ponúka tretia edícia Solutions, najpredávanejšieho kurzu pre stredné školy od Oxfordu, odskúšanú a dôveryhodnú metodológiu, ktorá spolu s čerstvým a rozmanitým materiálom vyvolá záujem študentov a dovedie ich k úspechu. Najobľúbenejší ...
product info

Solutions 2nd.Edition

Solutions 2nd edition je päťúrovňový kurz všeobecnej angličtiny pre stredoškolákov, ktorí sa zároveň pripravujú na maturitu. Využíva odskúšaný model vedeného prístupu k učeniu s cieľom budovať sebadôveru študentov pri komunikácii a doviesť ich k úspešnému zvládnutiu ...
product info

Project 3rd.Edition

Project Third edition je učebnicový súbor, ktorému dôverujú slovenskí učitelia a žiakom pomáha naučiť sa dobre po anglicky. Prepracovaný je na základe zistenia potrieb učiteľov a žiakov. Autor učebnice Tom Hutchinson niekoľkokrát prišiel na Slovensko, stretol sa s učiteľmi a ...
product info

Project 4th.Edition

Project štvrtá edícia ponúka overenú metodiku v novom podmanivom formáte.Nová edícia úspešnej série Toma Hutchinsona je aktualizovaná a obohatená na základe hodnotení mnohých učiteľov z praxe. Inováciami v obsahu, dizajne aj v digitálnych komponentoch séria motivuje žiakov a ...
product info

Headway 3rd.Edition

Mená učebnice Headway a jej autorov John a Liz Soars, ktorí získali mnohé ocenenia, sa stali synonymami vyučovania a učenia sa angličtiny. Učebnica Headway je preslávená po celom svete, pretože vychádza v ústrety potrebám učiteľa i študenta. Vo svete najuznávanejší kurz ...
product info

Headway 4th.Edition

Vo svete najuznávanejší kurz angličtiny – perfektne vyvážený sylabus a overená metodika teraz s novou generáciou digitálnej podpory. • Do hĺbky prepracovaná gramatika a integrované zručnosti. • Kompletná podpora pre učiteľa – v tlačenej podobe, online a na disku.
product info

English File 3rd.Edition

English File prináša zábavu, príjemné hodiny, na ktorých študenti veľa rozprávajú správnou kombináciou jazyka, motivácie a príležitostí. English File Third Edition ponúka úplne nové lekcie a aktualizované texty. Osvedčené vyváženie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti ...
product info

Horizons 2nd.Edition

Učitelia používajúci New Horizons majú teraz k dispozícii vynikajúci doplnkový materiál na interaktívnu tabuľu, ktorý urobí ich hodinu oveľa zaujímavejšou. New Horizons iTools je kompletný digitálny softvér, na ktorom nájdete obsah učebnice a pracovného zošita, odpovede k ...
product info

English Plus

English Plus buduje jazykovú kompetenciu odstupňovaným nácvikom jazyka. Vďaka flexibilnému zloženiu komponentov a obsahu je ideálnym kurzom pre zmiešané skupiny a vyhovuje rozličným učebným plánom.
product info

English Plus 2nd.Edition

English Plus buduje jazykovú kompetenciu odstupňovaným nácvikom jazyka. Vďaka flexibilnému zloženiu komponentov a obsahu je ideálnym kurzom pre zmiešané skupiny a vyhovuje rozličným učebným plánom.
product info

Happy House 2nd.Edition

Jeden z najúspešnejších kurzov pre základné školy. • The Happy Series je šesťúrovňový kurz vytvorený v súlade s vývinovými a vekovými schopnosťami žiakov. • Učebnica, pracovný zošit s MultiROMom, metodická príručka, Teacher’s Resource Pack s bábkami, Audio CD.
product info

Insight

Insight prináša pre Vašich študentov pokroky, výzvy, inšpiráciu a budovanie zručností pre celoživotné vzdelávanie.insight je nový päťúrovňový kurz anglického jazyka pre stredoškolských študentov. Učebnica podnecuje študentov k mysleniu a plnému využitiu svojho ...
product info

Family and Friends

Family and Friends je šesťúrovňový kurz pre základné školy, ktorý vám ponúka mimoriadne bohatý vzdelávací program pre vyúčbu angličtiny, jej zvukovej podoby a pomáha vychovávať k spoločenským a etickým hodnotám. Možnosť použiť s Little Friends a First Friends.
product info

Family and Friends 2nd.Edition

Family and Friends Second Edition je nový prepracovaný kurz AJ s úplne novými prvkami a bohatou audio a webovou podporou. Žiaci ZŠ si postupne zdokonaľujú svoje jazykové zručnosti, rozširovať poznatky zo spoločenského života prispôsobené veku a záujmom žiakov. Učebnica obsahuje ...
product info

First Friends

Rozvíja slovnú zásobu, precvičuje zvukovú podobu angličtiny a vychováva k rodinným hodnotám. Spolu s Little Friends tvorí First Friends tri úrovne. Skombinovaním s Family and Friends získate kvalitný deväťúrovňový kurz. • Jazyk je prezentovaný v motivujúcom ...
product info

First Friends 2nd.Edition

First Friends Second Edition je hravý, dvojlevelový kurz AJ určený pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ pre začiatočníkov. Žiaci si začínajú osvojovať základnú slovnú zásobu, precvičujú zvukovú podobu jazyka. Zároveň vychováva k rodinným hodnotám. Slovná zásoba sa rozširuje ...
product info

First Explorers

Nový 6-úrovňový kurz prináša skutočný jazyk do prostredia triedy. • Citlivo zostavená štruktúra prezentovania gramatiky zvyšuje študentom sebavedomie v novom jazyku. • Bohatý obsah na DVD ponúka skutočný svet a anglické reálie. • Originálne prezentačné nástroje ...
product info

Young Explorers

Nový 6-úrovňový kurz prináša skutočný jazyk do prostredia triedy. • Citlivo zostavená štruktúra prezentovania gramatiky zvyšuje študentom sebavedomie v novom jazyku. • Bohatý obsah na DVD ponúka skutočný svet a anglické reálie. • Originálne prezentačné nástroje ...
product info

Oxford Bookworms level - starter

Oxford Bookworms library je súbor vyše 240 čítaniek rozdelených do 7 stupňov obtiažnosti. Nájdete tu knihy rôznych žánrov od divadelných hier cez klasickú a modernú beletriu až po literatúru faktu. Na konci každej knihy je sekcia s aktivitami.
product info

Oxford Bookworms level - 1

Oxford Bookworms library je súbor vyše 240 čítaniek rozdelených do 7 stupňov obtiažnosti. Nájdete tu knihy rôznych žánrov od divadelných hier cez klasickú a modernú beletriu až po literatúru faktu. Na konci každej knihy je sekcia s aktivitami.
product info

Oxford Bookworms level - 2

Oxford Bookworms library je súbor vyše 240 čítaniek rozdelených do 7 stupňov obtiažnosti. Nájdete tu knihy rôznych žánrov od divadelných hier cez klasickú a modernú beletriu až po literatúru faktu. Na konci každej knihy je sekcia s aktivitami.
product info

Oxford Bookworms level - 3

Oxford Bookworms library je súbor vyše 240 čítaniek rozdelených do 7 stupňov obtiažnosti. Nájdete tu knihy rôznych žánrov od divadelných hier cez klasickú a modernú beletriu až po literatúru faktu. Na konci každej knihy je sekcia s aktivitami.
product info

Oxford Bookworms level - 4

Oxford Bookworms library je súbor vyše 240 čítaniek rozdelených do 7 stupňov obtiažnosti. Nájdete tu knihy rôznych žánrov od divadelných hier cez klasickú a modernú beletriu až po literatúru faktu. Na konci každej knihy je sekcia s aktivitami.
product info

Oxford Bookworms level - 5

Oxford Bookworms library je súbor vyše 240 čítaniek rozdelených do 7 stupňov obtiažnosti. Nájdete tu knihy rôznych žánrov od divadelných hier cez klasickú a modernú beletriu až po literatúru faktu. Na konci každej knihy je sekcia s aktivitami.
product info

Oxford Bookworms level - 6

Oxford Bookworms library je súbor vyše 240 čítaniek rozdelených do 7 stupňov obtiažnosti. Nájdete tu knihy rôznych žánrov od divadelných hier cez klasickú a modernú beletriu až po literatúru faktu. Na konci každej knihy je sekcia s aktivitami.
product info

Family and Friends Readers

Family and Friends Readers je súbor vyše 24 čítaniek rozdelených do 6 stupňov obtiažnosti. Používajú sa na rozširovanie a cvičenie čitateľskej zručnosti.
product info

Tiger Time

Lekcie pozostávajú z humorných príbehov, ktoré sú prezentované v rôznych žánroch využívajúc každodenný jazyk, chytľavé piesne, riekanky či rapované texty na danej jazykovej úrovni. V rámci každej lekcie sú hodiny starostlivo štruktúrované a sústreďujú sa na slovnú ...
product info

English World

English World je 10 dielna učebnica pre deti. Prvý diel môže byť použitý pre úplných začiatočníkov, ale aj pre takých, ktorí už angličtinu mali. Od začiatku je používané písanie a čítanie, preto je vhodné začať touto učebnicou v 2. alebo 3. ročníku ZŠ.Metodika ...
product info

Gateway to Maturita

Učebnica Gateway to Maturita spĺňa všetky požiadavky na výučbu na SŠ a 8-ročných gymnáziách a tiež na prípravu na maturitu. Nie je vždy jednoduché zaujať študentov stredných škôl. Vďaka učebnici Gateway to Maturita je tento krok oveľa jednoduchší. Zároveň špeciálna ...
product info

Beyond

Beyond je nová, 6-dielna séria učebníc, vhodná pre tínedžerov učiacich sa anglický jazyk. Podľa SERR pre jazyky pokrýva úrovne od A1+ po B2 a korešponduje s požiadavkami na medzinárodné jazykové skúšky na jednotlivých úrovniach.
product info

Motivate!

Štvordielna učebnica angličtiny Motivate je spracovaná tak, aby svojim obsahom zaujala študentov angličtiny vo veku od 11 do 16 rokov. Veľmi dôležitým aspektom učebnice Motivate! je skutočnosť, že berie do úvahy rôzne úrovne vedomostí študentov, ktorí vstupujú na 2. stupeň ...
product info

Hot Spot

Hot SPot Hot Spot je 5 dielna učebnica angličtiny pre 2. stupeň základných škôl. Učebnica angličtiny Hot Spot motivuje žiakov výberom vhodných tém, textov a príbehov, ktoré zohľadňujú záujmy a pohľad na svet tejto vekovej skupiny.
product info

Laser 3rd.Edition

Laser Tretie vydanie úspešnej päťdielnej sady učebníc angličtiny Laser. Je určená na prípravu teenagerov na skúšku Cambridge First Certificate in English. Učebnica na prípravu teenagerov na Cambridge First Certificate in English - FCE.
product info

Straightforward 2nd.Edition

Straightforward Second Edition je druhé vydanie učebnice Straightforward od vydavateľstva Macmillan v Slovenskej Republike. Keďže je na trhu už niekoľko rokov, bolo potrebné aktualizovať jej obsah tak, aby lepšie vyhovoval súčasným študentom, výučbovým metódam a výučbovému ...
product info

Ready for 3rd.Edition

Pripravuje na medzinárodnú skúšku z angličtiny Cambridge English: First (novelizovaná FCE od roku 2015). Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby cielene pripravovali na úlohy, ktoré sa objavia pri samotnej skúške. Obsahuje tiež cvičný test. Verzia s kľúčom je vhodná aj pre ...
product info

Macmillan readers - level starter

Knihy v tejto pokročilosti môžete čítať, aj keď sa učíte anglicky iba niekoľko mesiacov. Všetky knihy majú audio CD a farebné celostránkové ilustrácie. K porozumeniu vám postačí slovná zásoba 300 slov.
product info

Macmillan readers - level beginer

Macmillan Readers v tejto pokročilosti môžete čítať asi po roku štúdia angličtiny. Väčšina titulov je balená spoločne s audio CD a mnohé z nich sú rozšírené o 8 strán cvičení. K porozumeniu vám postačí slovná zásoba 600 slov.
product info

Macmillan readers - level elementary

Macmillan Readers v tejto pokročilosti môžete čítať asi po jednom až dvoch rokoch štúdia angličtiny. Väčšina titulov je balená spoločne s audio CD a mnohé z nich sú rozšírené o 8 strán cvičení. K porozumeniu vám postačí slovná zásoba 1 100 slov. Úroveň A2
product info

Macmillan readers - level pre-Intermediate

Macmillan Readers v tejto pokročilosti môžete čítať asi po dvoch rokoch štúdia angličtiny. Väčšina titulov je balená spoločne s audio CD a mnohé z nich sú rozšírené o 8 strán cvičení. K porozumeniu vám postačí slovná zásoba 1 400 slov. úroveň A2-B1
product info

Macmillan readers - level Intermediate

Macmillan Readers v tejto pokročilosti môžete čítať asi po dvoch až troch rokoch štúdia angličtiny. Väčšina titulov je balená spoločne s audio CD a mnohé z nich sú rozšírené o 8 strán cvičení. K porozumeniu vám postačí slovná zásoba 1 600 slov. úroveň B1
(228)