Série
(82)
product info

Solutions 2nd editions

Solutions 2nd edition je päťúrovňový kurz všeobecnej angličtiny pre stredoškolákov, ktorí sa zároveň pripravujú na maturitu. Využíva odskúšaný model vedeného prístupu k učeniu s cieľom budovať sebadôveru študentov pri komunikácii a doviesť ich k úspešnému zvládnutiu ...
product info

Solutions 1st. edition

Učebnica pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka, učí ho stratégiám pri učení sa jazyka, pomáha mu hodnotiť svoje dosiahnuté vedomosti a ponúka mu stratégie ako byť úspešný na maturitnej skúške. Jednotlivé diely postupne posúvajú žiaka do vyššej úrovne ovládania ...
product info

Project, 3rd edition

Project Third edition je učebnicový súbor, ktorému dôverujú slovenskí učitelia a žiakom pomáha naučiť sa dobre po anglicky. Prepracovaný je na základe zistenia potrieb učiteľov a žiakov. Autor učebnice Tom Hutchinson niekoľkokrát prišiel na Slovensko, stretol sa s učiteľmi a ...
product info

Project, 2nd edition

Project 2nd edition je kurz ktorý sa skladá z učebnice, pracovný zošit, metodika, kazeta/CD. Jedná sa o najpoužívanejšiu knihu pre základné školy, ktorá ma prehľadné grafické usporiadanie, umožňujúce dobrú orientáciu v učebnici. Učebnica podporuje prácu na projektoch, má ...
product info

Project, 4th edition

Project štvrtá edícia ponúka overenú metodiku v novom podmanivom formáte.Nová edícia úspešnej série Toma Hutchinsona je aktualizovaná a obohatená na základe hodnotení mnohých učiteľov z praxe. Inováciami v obsahu, dizajne aj v digitálnych komponentoch séria motivuje žiakov a ...
product info

Headway, 3rd Edition

Mená učebnice Headway a jej autorov John a Liz Soars, ktorí získali mnohé ocenenia, sa stali synonymami vyučovania a učenia sa angličtiny. Učebnica Headway je preslávená po celom svete, pretože vychádza v ústrety potrebám učiteľa i študenta. Vo svete najuznávanejší kurz ...
product info

Headway, 4th Edition

Vo svete najuznávanejší kurz angličtiny – perfektne vyvážený sylabus a overená metodika teraz s novou generáciou digitálnej podpory. • Do hĺbky prepracovaná gramatika a integrované zručnosti. • Kompletná podpora pre učiteľa – v tlačenej podobe, online a na disku.
product info

English File

Študenti a učitelia milujú New English File vďaka textom a témam, pri ktorých chcú sami žiaci rozprávať, ako aj vďaka interaktívnym materiálom a veľkej podpore na internete. • Vynikajúce texty, ktoré motivujú študentov rozprávať. • Jazyk (gramatika a slovná zásoba) a ...
product info

English File, 3rd Edition

English File prináša zábavu, príjemné hodiny, na ktorých študenti veľa rozprávajú správnou kombináciou jazyka, motivácie a príležitostí. English File Third Edition ponúka úplne nové lekcie a aktualizované texty. Osvedčené vyváženie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti ...
product info

Horizons New

Učitelia používajúci New Horizons majú teraz k dispozícii vynikajúci doplnkový materiál na interaktívnu tabuľu, ktorý urobí ich hodinu oveľa zaujímavejšou. New Horizons iTools je kompletný digitálny softvér, na ktorom nájdete obsah učebnice a pracovného zošita, odpovede k ...
(82)