Učebnica pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka, učí ho stratégiám pri učení sa jazyka, pomáha mu hodnotiť svoje dosiahnuté vedomosti a ponúka mu stratégie ako byť úspešný na maturitnej skúške. Jednotlivé diely postupne posúvajú žiaka do vyššej úrovne ovládania jazyka až na požadovanú maturitnú úroveň B2. Ak žiak dokáže postúpiť ďalej, je k dispozícii v súbore učebníc aj prechod na úroveň C1. Pri tvorbe učebnice jedným z poradcov pre Oxford bol aj zástupca pre Slovensko.
product info
* kurz sa skladá z učebnice, pracovný zošit, metodika, kazeta/CD * jedná sa o najpoužívanejšiu knihu pre ...
20,33 € 9,53 €
Project new Plus WB
* kurz sa skladá z učebnice, pracovný zošit, metodika, kazeta/CD * jedná sa o najpoužívanejšiu knihu pre ...
30,22 € 10,67 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
18,41 € 15,65 €
product info
Nový digitálny softvér iTools – interaktívny materiál preučiteľov, ktorý oživí vyučovaciu hodinu a zvýši ...
26,95 € 22,91 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
21,12 € 17,95 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
24,06 € 20,45 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesPracovný zošit• V dvoch verziách: medzinárodnej a slovenskej.• ...
10,63 € 9,00 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
27,47 € 23,35 €
product info
Nový digitálny softvér iTools – interaktívny materiál preučiteľov, ktorý oživí vyučovaciu hodinu a zvýši ...
26,95 € 22,91 €
Solutions Elementary SB+MultiROM
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
21,12 € 17,95 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
24,06 € 20,45 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesPracovný zošit• V dvoch verziách: medzinárodnej a slovenskej.• ...
10,63 € 9,00 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
18,41 € 15,65 €
product info
Nový digitálny softvér iTools – interaktívny materiál preučiteľov, ktorý oživí vyučovaciu hodinu a zvýši ...
26,95 € 22,91 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
18,75 € 15,00 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
24,06 € 20,45 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesPracovný zošit• V dvoch verziách: medzinárodnej a slovenskej.• ...
10,63 € 9,00 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
18,41 € 15,65 €
product info
Nový digitálny softvér iTools – interaktívny materiál preučiteľov, ktorý oživí vyučovaciu hodinu a zvýši ...
26,95 € 22,91 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
21,12 € 17,95 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
24,06 € 20,45 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesPracovný zošit• V dvoch verziách: medzinárodnej a slovenskej.• ...
10,63 € 9,00 €
product info
ELEMENTARY AŽ ADVANCEDTim Fala a Paul A. DaviesObsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,učí ...
18,41 € 15,65 €
product info
Nový digitálny softvér iTools – interaktívny materiál preučiteľov, ktorý oživí vyučovaciu hodinu a zvýši ...
26,95 € 22,91 €
(27)