Superlearnig

Už aj na Slovensku sa dostáva stále viac do popredia potreba aktívneho ovládania najmenej jedného svetového jazyka. Bez tohto sa už dnes veľmi ťažko dá nájsť dobrá práca nielen v zahraničí ale ani doma. Ľudia v strednom a staršom veku sa často obávajú, či budú ešte schopní naučiť sa cudzí jazyk a zapamätať si ho. Ľudský mozog má vynikajúcu schopnosť učiť sa, len je dôležité nájsť správny spôsob učenia. Treba vychádzať z najmodernejších poznatkov o mozgu a jeho schopnostiach učenia. Pamäť a mozog nestarnú, ak sú správne rozvíjané.

História

Superlearningové metódy vychádzajú z objavu bulharského vedca Dr. Lozanova a z množstva ďalších výskumov z celého sveta od východu na západ. Dr. Georgij Lozanov, bulharský lekár a psychoterapeut, si získal meno už v 50. a 60. rokoch minulého storočia svojimi výskumami spánku a hypnózy. Pacientov uviedol do akéhosi tranzu, čo umožňovalo vykonávať operácie pri ich plnom vedomí bez použitia akýchkoľvek medikamentov. Tento postup nemal nič spoločné s hypnózou. Približoval sa skôr joge a autogénnemu tréningu. Lozanov aplikoval sugestopedickú terapiu ešte v rôznych ďalších oblastiach medicíny a psychoterapie, okrem iného pri pôrodoch. Dospel k myšlienke, že ak sú možné bezbolestné operácie a pôrody, musí byť možné i tzv. bezbolestné získavanie vedomostí.

 

Superlearning je prevratná študijná metóda, s pomocou ktorej možno tri až pätnásťkrát zvýšiť našu výkonnosť pri učení. Každý by takýto spôsob učenia určite uvítal, no mnohí sú skeptickí voči podobným superlatívom.

Žiaľ doteraz neexistuje žiaden spôsob, ktorým by učivo naskákalo do hlavy samé, bez vlastného pričinenia. Je však pravda, že človek by sa mohol učiť omnoho ľahšie a rýchlejšie. Nepleťme si však superlearning s učením počas spánku alebo s niečím ešte záhadnejším. Nepôsobí zvonka, ale stimuluje výkonnosť a kapacitu všetkých schopností človeka. Navzájom sa pri ňom spájajú dávno známe komponenty ako hudba, uvoľnenie, pozitívna sugescia a sila podvedomia. S ich pomocou je totiž možné vyburcovať driemajúce duševné schopnosti. Samozrejme sa tak nestane zo dňa na deň. Každý prechod a vstup do nových sfér sa skladá z malých postupných krokov.

Princíp

Dnes sa na preladenie mozgu do optimálneho stavu alfa používajú audiovizuálne stimulátory (AVS) vedomia. Pomocou nich sa zväčšuje kapacita pamäte a harmonizujú sa obe mozgové hemisféry, čím sa prijímané informácie lepšie udržia v trvalej pamäti. Okrem dosiahnutia optimálneho stavu na štúdium dochádza tiež k uvoľneniu stresu, a tak v tomto relaxačnom stave pomáhame tiež svojmu zdraviu. Stres je totiž najväčším nepriateľom tela a príčinou skoro všetkých disfunkcií orgánov tela i duše.

Superlearning skracuje dobu učenia na 20 % pôvodného času aj vďaka ukladaniu informácií namiesto do krátkodobej pamäte hneď do dlhodobej a tiež zlepšuje hodnoty IQ a EQ

  • Základom je dostať sa do stavu alfa. Nastavte si frekvenciu na hladinu alfa (RELAXÁCIA), ktorú podľa potreby môžete meniť a nasaďte si okuliare.
  • Na urýchlenie relaxácie si môžete spustiť z CD program na úplnú relaxáciu.
  • Keď budete uvoľnený, pustite si nahrávku superlearningového učiva. Môže to byť po skončení programu, aj pred jeho skončením, prípadne aj bez použitia programu.
  • Ak nemáte takúto nahrávku, môžete zložiť okuliare a učiť sa aj klasickým spôsobom z knihy. V stave alfa môžete zotrvať približne 2-3 krát dlhšie ako trvala stimulácia.

Využitie je omnoho širšie ako len na výučbu jazykov. Možno ho použiť na rýchlejšie naštudovanie ľubovoľného učiva. Ideálne je, ak máme možnosť použiť originálny superlearningový materiál. Je však možné nahrať si aj vlastný učebný text. U cudzích jazykov však môže nastať problém so správnou výslovnosťou, preto to nemožno odporúčať začiatočníkom

 

Materiály použité so súhlasom stránky psychowalkman.net