product info
Učebnica je určená pre úrovne A1 až C1Kurz je organizovaný do dvanástich tematických celkov, ktoré ...
13,50 € 11,45 €
product info
Učebnica je určená pre úrovne A1 až C1Kurz je organizovaný do dvanástich tematických celkov, ktoré ...
13,50 € 11,45 €
product info
Učebnica je určená pre úrovne A1 až C1Kurz je organizovaný do dvanástich tematických celkov, ktoré ...
13,50 € 11,45 €
product info
Učebnica je tlačená farebne, celá látka je rozdelená do 6 poldielov, kedy 2 poldiely pokrývajú jednu ...
10,80 € 9,15 €
product info
Učebnica je tlačená farebne, celá látka je rozdelená do 6 poldielov, kedy 2 poldiely pokrývajú jednu ...
10,80 € 9,15 €
Beyond A2 Student's Book with Webcode for Student's Resource Centre
Jednotlivé úrovne: Beyond A1+: odporúčaná pre 6. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom Beyond A2: ...
16,96 € 14,40 €
Beyond A2 Workbook
Jednotlivé úrovne: Beyond A1+: odporúčaná pre 6. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom Beyond A2: ...
11,92 € 10,10 €
Beyond A2+ Student's Book Pack
Jednotlivé úrovne: Beyond A1+: odporúčaná pre 6. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom Beyond A2: ...
16,96 € 14,40 €
Beyond A2+ Workbook
Jednotlivé úrovne: Beyond A1+: odporúčaná pre 6. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom Beyond A2: ...
11,92 € 10,10 €
Beyond B1 Student's Book Pack
Jednotlivé úrovne: Beyond A1+: odporúčaná pre 6. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom Beyond A2: ...
23,60 € 20,00 €
Beyond B1 Workbook
Jednotlivé úrovne: Beyond A1+: odporúčaná pre 6. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom Beyond A2: ...
14,08 € 11,95 €
Beyond B1+ Student's Book with Webcode for Student's Resource Centre
Description: Beyond is a new and exciting 6-level course for teenagers learning English. The course covers CEFR levels ...
23,60 € 20,00 €
Beyond B1+ Workbook
Jednotlivé úrovne: Beyond A1+: odporúčaná pre 6. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom Beyond A2: ...
14,08 € 11,95 €
Beyond B2 Student's Book with Webcode for Student's Resource Centre
Jednotlivé úrovne: Beyond A1+: odporúčaná pre 6. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom Beyond A2: ...
23,60 € 20,00 €
Beyond B2 Workbook
Jednotlivé úrovne: Beyond A1+: odporúčaná pre 6. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom Beyond A2: ...
14,08 € 11,95 €
Complete Advanced 2nd.Edition Student's Book with Answers & CD-ROM
Description: Complete Advanced provides thorough preparation for the revised 2015 Cambridge English: Advanced (CAE) ...
21,00 € 16,80 €
Complete Advanced 2nd.Edition Student's Book without Answers with CD-ROM
Description: Complete Advanced provides thorough preparation for the revised 2015 Cambridge English: Advanced (CAE) ...
13,50 € 11,45 €
Complete Advanced 2nd.Edition Workbook with Answers & Audio CD
Description: Complete Advanced provides thorough preparation for the revised 2015 Cambridge English: Advanced (CAE) ...
10,20 € 8,65 €
Complete Advanced 2nd.Edition Workbook without Answers with Audio CD
Description: Complete Advanced provides thorough preparation for the revised 2015 Cambridge English: Advanced (CAE) ...
10,20 € 22,44 €
Complete First for Schools Student's Book with Answers & CD-ROM
Description: Complete First for Schools is official preparation for the revised 2015 Cambridge English: First (FCE) for ...
21,00 € 16,80 €
Complete First for Schools Student's Book without Answers with CD-ROM
Description: Complete First for Schools is official preparation for the revised 2015 Cambridge English: First (FCE) for ...
19,70 € 16,75 €
Complete First for Schools Workbook with Answers & Audio CD
Description: Complete First for Schools is official preparation for the revised 2015 Cambridge English: First (FCE) for ...
10,40 € 8,80 €
product info
Učebnica nemčiny pre stredné školy. Obsahuje vstupnú motivačnú lekciu „3, 2, 1, ... Start!“ a osem ...
18,90 € 16,00 €
product info
Učebnica nemčiny pre stredné školy. Obsahuje vstupnú motivačnú lekciu „3, 2, 1, ... Start!“ a osem ...
18,90 € 16,00 €
(206)